Vergoedingen

Vanuit de aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De exacte vergoedingen van uw aanvullende pakket vindt u terug op uw polisblad, op de website van uw zorgverzekeraar of via www.fysiotherapie.nl De behandelingen die via de aanvullende verzekering worden vergoed, hebben geen invloed op uw eigen risico.

Vanuit de basis verzekering (op verwijzing van uw huisarts of specialist)
• De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een bekkenfysiotherapeut (bij ons Atsje van Dasselaar).
• Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.
• Chronische klachten die vermeld staan op de chronische lijst, worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. 

De eerste twintig behandelingen worden, afhankelijk van uw aanvullende pakket, eventueel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de actuele lijst 2022 met chronische aandoeningen die worden vergoed vanuit de basisverzekering, klik hier.

Declaratie
Heeft u een natura polis afgesloten, dan declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. 

Heeft u een restitutiepolis afgesloten, dan krijgt u een nota thuis en die dient u dan zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar. Hier vindt u onze tarievenlijst.